Privacybeleid

Inleiding:

Dit privacybeleid is van toepassing op deze website: https://twanjacobsleefstijlcoaching.nl/

1. Algemeen

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Twan Jacobs leefstijlcoaching verwerkt op deze website geen persoonsgegevens. De ingevulde gegevens die u op contactformulieren invult worden niet opgeslagen op deze website, maar alleen gebruikt om contact op te nemen.

Verwerkt Twan Jacobs leefstijlcoaching ook bijzondere persoonsgegevens?

Twan Jacobs leefstijlcoaching verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens via deze website. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, een strafrechtelijk verleden of etnische gegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Twan Jacobs leefstijlcoaching gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • U te kunnen bellen of e-mailen om contact op te nemen
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Twan Jacobs leefstijlcoaching gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Twan Jacobs leefstijlcoaching zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring. 

Hoe lang we gegevens bewaren

Twan Jacobs leefstijlcoaching zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden 

Twan Jacobs leefstijlcoachingverkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

2. Cookies en websitebezoek

2.1 Cookies 

Onze site maakt gebruik van Cookies. Klik hier https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies voor uitleg wat Cookies zijn en doen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Voor uitleg om Cookies uit te schakelen en/of bij het afsluiten van uw pc deze gelijk te laten verwijderen raadpleeg de instellingen van uw browser.

Meer informatie over cookies:

Functionele cookies (geen toestemming nodig)

Deze cookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden, die van invloed is op het gedrag en vormgeving van de website en dat de website goed functioneert. Zonder het gebruik van deze cookies werkt de site niet naar behoren. Denk hierbij aan de voorkeurstaal of de regio waar iemand woont of cookies die functies voor basisnavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk maken. Ook het winkelmandje binnen een webshop, dat onthoudt wat je als bezoeker bij een vorig bezoek in je winkelmandje hebt gestopt.

Niet-functionele cookies (wel toestemming nodig)

Analytische cookies: Door middel van deze cookies krijg je inzicht in hoe bezoekers jouw website gebruiken. Het bekendste programma hierin is Google Analytics. 

Social media cookies: Denk hierbij aan de bekende share en like-knoppen van bekende platformen zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, maar ook een filmpje dat geplaatst staat op de website via Youtube en je Twitter- en Facebookberichtenfeed.

Advertentie cookies: De advertentie cookies worden gebruikt om bezoekers de juiste advertenties te laten zien op diverse (sociale) platformen. Dit type cookie stelt een bedrijf in staat om de marketing gericht en efficiënt in te zetten, door advertenties te tonen, die toegesneden en relevant zijn voor de individuele gebruiker.

Cookies van derden: niet-geclassificeerde cookies die (nog) niet geclassificeerd zijn indien deze niet zijn onderverdeeld in de bovenstaande categorieën.

2.2 Welke cookies gebruiken wij?

Twan Jacobs leefstijlcoaching gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies. Wij maken gebruik van Google Analytics om o.a. bij te houden hoeveel gebruikers de Website bezoeken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Klik hier voor nadere informatie over de privacy die Google hanteert.

Meer info: https://www.google.com/intl/nl_ALL/analytics/learn/privacy.html

Opt-out Als u het script van Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

3. Gegevens en beveiliging

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@twanjacobsleefstijlcoaching.nl

Beveiliging

Twan Jacobs leefstijlcoaching hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Twan Jacobs leefstijlcoaching heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Twan Jacobs leefstijlcoaching toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Twan Jacobs leefstijlcoaching gebruik maakt van de diensten van derden, zal Twan Jacobs leefstijlcoaching in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op. 

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Twan Jacobs leefstijlcoaching u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@twanjacobsleefstijlcoaching.nl

Vragen 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacybeleid kunt u contact met ons opnemen, via info@twanjacobsleefstijlcoaching.nl

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 08-04-2019